Quản lý dự án đầu tư

1182

Bộ phận Quản lý Tài sản bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu Tư Minh Khang Land quản lý tất cả các dự án: thương mại, bán lẻ, dân cư, công nghiệp và khách sạn nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng, kết nối các tài sản được ủy quyền quản lý với chiến lược kinh doanh tổng thể của khách hàng.

Bộ phận Quản lý tài sản bất động sản cung cấp những kết quả có thể đo lường được thông qua một hệ thống các dịch vụ bao gồm quản lý tài sản, cho thuê, chăm sóc khách thuê, quản lý dự án và xây dựng, dịch vụ kỹ thuật, quản lý rủi ro, mua bán, quản lý nguồn năng lượng và báo cáo tài chính của dự án.

Chúng tôi đang phát triển hệ thống quản lý bất động sản tiên tiến nhất vào Việt Nam, tạo điều kiện cho khách hàng trực tiếp truy cập vào các thông tin chi tiết về tài sản được ủy quyền quản lý và tạo điều kiện cho việc tăng thêm giá trị dự án bằng việc đánh giá và quản lý danh mục đầu tư bất động sản một cách hiệu quả nhất.

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ phận Quản lý Tài sản bất động sản ,bao gồm:

  • Quản Lý Tòa Nhà
  • Kiểm Toán Các Trang Thiết Bị Và Khâu Vận Hành
  • Quản Lý Tài Chính
  • Tư Vấn Tiền Dự án
  • Dịch Vụ Kỹ Thuật